• พิมพ์
  ทำเนียบหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.เชียงราย
   
   
 
 
นางพัทธยา  ฉัตรบูรณะพาณิช
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
นายสุภัทร อักษรแก้ว
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 นายดรุณพัฒน์ อินดี
 ปี พ.ศ.2556 - 31 กรกฏาคม 2561