หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

Boss

นางราตรี ธงศรี  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์…

06-09-2562 Hits:3497 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

      อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)             ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา...

Read more

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรร…

06-09-2562 Hits:3256 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

    อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานท…

06-09-2562 Hits:3540 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย

    สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงราย สายวิ่ง : ใต้ร่มเงาแมกไม้อันร่มรื่น สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ำกก สายเต้น : แอโรบิคทุกเย็น เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลา เดินเล่น เพลิดเพลินกับอากาศที่เย็นสบายกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สวนไม้งามริมน้ำกก อีกหนึ่งสถานที่ออกกำลังและพักผ่อนของเมืองเชียงราย เปิดตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น. ทุกวัน  

Read more

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

06-09-2562 Hits:3276 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

       อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน           วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร      ...

Read more

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

01-03-2562 Hits:5421 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE       ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลนทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน...

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:7439 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      

     
   
 

น.ส.พิมณพรรธน์  จินดาขัด

ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป
ประเภท : อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

 
     
นายอดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายสถาพร พลนรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายประพันธ์ คมสาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
     
 
นายนิรุตติ์ หินใหญ่
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภกร รุ้งคมชาญ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาววรวรรณ ทิพประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
     
 
 น.ส.พรไพรินทร์ คุณมาก
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
น.ส.สุมิตตรา คำผกา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศิริวรรณะสถาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
     
น.ส.ศุภิดา เวียงเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางบุษบา แสนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.ญานิล หน่อท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
   
 นางศิริพร บุญเรือง
ลูกจ้างประจำ
นายสมชาย ฝุ่นวัง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
นายศิริชัย แก้วนาค
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
น.ส.นุชจรินทร์ บุญทวงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ศิรินุช ทองแดง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สุภณิดา มิ่งเหล็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
นายจักรพงศ์ ใจวรรณะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ว่าที่ ร.ต.สหกมล ชมภูเมืองชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนาถพงษ์ โนวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
 
นายนฤดล ชัยนันต๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 นายเสรี เต๋จ๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล เสรียศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 น.ส.พรีมรฏา พิมมนานันท์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายธีรศักดิ์  เรือนสอน
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
น.ส.ไฉไล มามงคล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 
น.ส.ไอรัตดา โพธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
  นายวิสิทธิ์ ทิพย์นวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
นางชรินรัตน์ แสงหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ศิรินันท์ ตั้งใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพัลลภ ปัญญาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     

    

    

    

 
นายจิตตวัฒน์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวสันต์ ทั่งคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธพงษ์ ปิ่นคำ
พนักงานขับรถยนต์
     

 
นายเดชา วงศ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ แก้วกันทา
พนักงานขับรถยนต์
นายฐปนรรฆ์ ศรีสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
     
นายไพรวัลย์ วรรณประภาพร
พนักงานขับรถยนต์
นางลำดวน ยะโย
พนักงานทั่วไป
น.ส.ไขแสง สุทธินัน
พนักงานทั่วไป
     
   
น.ส.อภิชญา ไตรทิพย์
พนักงานทั่วไป
นายจิณทัศน์ ทองเมือง
พนักงานทั่วไป
 
 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday186
mod_vvisit_counterThis week281
mod_vvisit_counterLast week1380
mod_vvisit_counterThis month1513
mod_vvisit_counterLast month6678
mod_vvisit_counterAll days241261

Online Now: 4
Your IP: 3.237.234.213
,
Today: มีนาคม 08, 2021